.

INFORMSJON

Prisøking på Tophammer borstål

Da vår leverandør fra 1. September 2017 øker sine listepriser, vil vi med dette informere våre kunder om at vi også vil øke våre listepriser på Tophammer borstål med 5%, gjeldende fra 1. Oktober 2017.

FJELLSPREKK

Fjellsprekk FJELLSPREKK® er en meget effektiv ekspanderende mørtel til sprenging av betong, fjell og store steiner uten eksplosiver.

Velkommen til Maskinsalg AS - din leverandør av utstyr, maskiner og service til industri og anlegg.

Vi ser det som vår oppgave å være din totalleverandør innen våre produkt områder.
Vi legger vekt på å være konkurransedyktige både når det gjelder service, pris og ikke minst kvalitet.
Vårt salgs og service apparat har lang og bred erfaring. Vi ser det som vår hovedoppgave å skaffe våre kunder et best mulig tilpasset produkt og servicetilbud.